เข็มอะไรที่ใช้สำหรับ Genotropin 36 IU HGH จากไฟเซอร์?

แผ่น BD Micro-Fine Ultra 8mm x 0,25mm หรือผู้ผลิตรายอื่น ๆ ที่มีขนาดถูกต้อง (29-gauge, 30-มาตรวัดหรือ 31-gauge)

ขนาดเข็ม Genotropin

เข็มขนาดเล็กการฉีด HGH นั้นไม่เจ็บปวดอย่างสมบูรณ์

เข็มขนาดใหญ่
สิ่งที่เข็มฉันต้องการสำหรับการฉีด Hgh
สิ่งที่เข็มฉันต้องการสำหรับการฉีด Hgh
บทความก่อนหน้านี้ วิธีการฉีด HGH ด้วยตนเองโดย Genotropin goquick 36IU
บทความต่อไป HGH เก็บอุณหภูมิอย่างไรและอะไร?

ทิ้งข้อความไว้

ความคิดเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะปรากฏ

* ช่องที่ต้องเติม