นโยบายการคืนเงิน

- เรารับประกัน 100% การจัดส่งระหว่างประเทศที่ปลอดภัยที่หน้าประตูคุณ
- พัสดุระหว่างประเทศทั้งหมดที่เราติดตามโดยใช้หมายเลขติดตาม
- ในกรณีที่ถูกยึดที่ด่านศุลกากรเราให้บริการส่งคืนฟรีภายใน 3 สัปดาห์นับจากเวลาที่ส่งคำสั่งเปิดกรณีกลับ (2 ปากกาต่อเดือน)
- ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการคืนสินค้าโดยไม่มีคำอธิบาย